WAP!

Magazine Ministerie van VROM

WAP! Publicatie in opdracht van het Ministerie van Vrom. WAP staat voor wijkactieplan en het magazine is verschenen als bijlage bij de voortgangsrapportage wijkenaanpak 2008. Centraal element in de vormgeving is de accolade, die symbool staat voor verbinding en gemeenschappelijkheid.

Jaar
2008
Formaat
A4