Urbanized Deltas in Transition

TU Delft

In het boek Urbanized Deltas in Transition worden acht internationale Delta's met elkaar vergeleken. D.m.v. het gebruik van GIS (Geografische Informatie Systemen) en wereldwijde datasets, worden onderlinge relaties bestudeerd tussen verschillende componenten in een reeks van stedelijke delta's. Daarnaast worden nieuwe perspectieven geboden voor het verbeteren van het aanpassingsvermogen van deze vitale regio's. In opdracht van TU Delft.

Jaar
2014
Formaat
24 x 33 cm