Ruimtevolk Jaarboek 2012

Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening

Jaarboek voor Ruimtevolk, een online kennis en inspiratieplatform voor stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Het jaarboek is een selectie van gepubliceerde blogs en resultaten van Ruimtevolk activiteiten, aangevuld met verdiepende artikelen, interviews en (foto)reportages. Het boek biedt een overzicht van actuele en toekomstige vraagstukken en inzichten en geeft indirect een bespiegeling van de staat van het Nederlandse ruimtelijk debat.

Jaar
2012
Formaat
17 x 24 cm